Ændring vedrørende patienthenvendelser

Vi må ikke længere bruge e-mail til patientkontakt jevnfør nye regler. Al patientrelateret henvendelse skal derfor ske udelukkende via telefon eller meget gerne via lægevejen.dk.